Ödeme Noktaları

Dağıtım Şirketimizin doğal gaz fatura tahsilatları için anlaştığı kuruluşlar bu sayfada listelenmiştir. Bu kuruluşlar müşterilerimizden ödeme şekillerine göre farklı hizmet bedelleri tahsil edebilirler. Fatura bedelleri dışında herhangi bir ad altında yapılacak tahsilatlar dağıtım şirketimiz ile ilgili değildir. 

İlgili tahsilata işlemleri 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 03.11.2002 Tarihli 24925 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Faturaların Ödenmesi” başlıklı 09.06.2017 Tarihli 30091 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilmiş 49. Maddesi “…Tüketiciler kendi tercihleri ile hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapabilir, dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamaz.