Gerekli Belgeler

Hat ve Kutu Talebi

Evsel

 • Tapu
 • Ruhsat yada İskan
 • Yapı Kayıt Belgesi, Emlak Beyannamesi 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numarasının bulunması zorunludur) 
 • Eğer talep başkası tarafından yapılıyor ise; gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Bağlantı Talepleri İstek/Talep Formu 

Ticari

 • Tapu
 • Ruhsat yada İskan
 • Yapı Kayıt Belgesi, Emlak Beyannamesi 
 • Talep sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Şirket adına ise şirket evrakları (vergi levhası,İmza Sirküleri,ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
 • Şirket kaşesi
 • Eğer talep başkası tarafından yapılıyor ise; gelen kişinin kimlik fotokopisi ve esas talep sahibinin kimlik fotokopisi
 • Bağlantı Talepleri İstek/Talep Formu

Resmi Kurum Dernek Ve Vakıflar

 • Tapu yada Kuruma ait üst yazı
 • Ruhsat yada İskan
 • Yapı Kayıt Belgesi, Emlak Beyannamesi                                 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Yetkili Kişiler için Yetkilendirme Yazısı/Karar Defterinde alınan kararın fotokopisi ve yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bağlantı Talepleri İstek/Talep Formu


Hat- Kutu Söküm/ Deplase (Yer Değişikliği)

Evsel

 • Tapu (Ada ve Parsel tutmadığı durumlarda numarataj)                                                                                                                
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Mülk Sahibi gelmediği durumda muvafakatname veya vekaletname
 • Yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bağlantı Talepleri İstek/Talep Formu

Ticari

 • Tapu
 • Mülk sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Şirket adına ise şirket evrakları (vergi levhası,İmza Sirküleri,ticari sicil gazetesi, faaliyet belgesi)
 • Şirket kaşesi
 • Eğer talep başkası tarafından yapılıyor ise; gelen kişinin kimlik fotokopisi,noter onaylı vekaletname
 • Bağlantı Talepleri İstek/Talep Formu

Resmi Kurum Dernek Ve Vakıflar

 • Resmi Kurum Yada Dernek Üst Yazısı
 • Yetkili Kişiler için Yetkilendirme Yazısı/Karar Defterinde alınan kararın fotokopisi
 • Yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bağlantı Talepleri İstek/Talep Formu


Bağlantı Sözleşmesi

Evsel

 • Tapu(Hisseli arsa tapularında Beyannamedeki hisse payı kontrol edilerek Beyanın hisseli olması durumunda hissedarların kimlik fotokopileri)
 • Ruhsat yada İskan
 • Yapı Kayıt Belgesi, Emlak Beyannamesi 
 • Mülk sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Mülk sahibinin gelmediği durumda abone kaydını yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi vekaletname veya muvafakatname          
 • 18 yaşın altındaki kullanıcı yerine işlem yapılacaksaksa vasi belgesi
 • 8 Birimden az olan yapılarda %51 çoğunluğa ait Tapu ve Kimlik Fotokopileri
 • Merkezi sistem  yada 8 birimden fazla olan yapılarda bağımsız birimlere ait tapu belgeleri-tapu sahiplerinin nufüs cuzdan fotokopileri -Apartman Karar Defteri-Yetkili Nufüs Cüzdan Fotokopisi-Tapular Şirket adına ise Şirket Evrakları(Vergi Levhası-Faaliyet Belgesi-İmza Sürküsü-Sicil Gazetesi

Ticari

 • Tapu
 • Ruhsat yada İskan
 • Yapı Kayıt Belgesi, Emlak Beyannamesi 
 • Mülk sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 8 Birimden az olan yapılarda :%51 çoğunluğa ait Tapu ve Kimlik Fotokopileri
 • Merkezi sistem  yada 8 birimden fazla olan yapılarda bağımsız birimlere ait tapu belgeleri-tapu sahiplerinin nufüs cuzdan fotokopileri -Apartman Karar Defteri-Yetkili Nufüs Cüzdan Fotokopisi-Tapular Şirket adına ise Şirket Evrakları(Vergi Levhası-Faaliyet Belgesi-İmza Sürküsü-Sicil Gazetesi
 • Şirket ise şirkete ait evraklar (vergi levhası,İmza Sirküleri,Ticari sicil gazetesi, Faaliyet belgesi ) yetkili kişi için vekaletname veya yetkilendirme yazısı, yetkilinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket kaşesi

Resmi Kurum Dernek Ve Vakıflar

 • Resmi Kurum Üst Yazısı
 • Ruhsat yada İskan
 • Yapı Kayıt Belgesi, Emlak Beyannamesi 
 • Yetkili Kişiler için Yetkilendirme Yazısı/Karar Defterinin ilk sayfası ve karar alınan sayfanın fotokopisi ve yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi


Kullanım (Abonelik) Sözleşmesi (İlk gaz açımı,Kiracı değişimi)

Evsel

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Gaz kullanımı yapacak kişi yerine farklı biri işlem yaptıracaksa, işlemi yaptıracak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi
 • Eğer merkezi sistem başvurusu ise; yukarıdaki evraklara ilave olarak Karar Defterinin ilk sayfası ve karar alınan sayfanın fotokopisi ve yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Ticari

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vergi levhası,İmza Sirküleri,Faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi
 • Yetkilinin yetki yazısı veya vekaletname
 • Şirket kaşesi

Resmi Kurum Dernek Ve Vakıflar

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vergi Numarası
 • Yetkili Kişiler için Yetkilendirme Yazısı/Karar Defterinin ilk sayfası ve karar alınan sayfanın fotokopisi ve yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Kaşe


Abone Tahliye (Kapama)

Evsel

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sözleşme sahibi yerine işlem yapılacaksa noter tasdikli vekaletname
 • Varis/varisler ölen kişi adına işlem yapacaklarsa veraset ilamı/Ölüm Belgesi

Ticari

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vergi levhası,İmza Sirküleri,Faaliyet belgesi,Ticari sicil gazetesi yetkilinin yetki yazısı veya vekaletname
 • Şirkete/şahısa ait iban numarası
 • Şirket kaşesi

Resmi Kurum Dernek Ve Vakıflar

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Yetkili Kişiler için Yetkilendirme Yazısı/Karar Defterinin ilk sayfası ve karar alınan sayfanın fotokopisi ve yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Kuruma/derneğe ait iban numarası


Bağlantı Sözleşmesi Devir İşlemi

 • Yeni Tapu sahibine ait Tapu Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Tapu Şirket adına ise; Vergi Levhası İmsa Sirküsü,Sicil Gazetesi,Faaliyet Belgesi
 • Vekaleten yapılacak ise vekaletname


Bilgi Güncelleme

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 • Güncellenecek bilgiye göre gerekli evraklar (örneğin; adres tespit tutanağı, mahkeme kararı..)


Şikayet

 • Müşteri Talep/Şikayet Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi


Bilgilendirme

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vergi levhası,İmza Sirküleri